برندگان قبلی و فینالیست ها

جوایز روری پک از سال ۱۹۹۵ با هدف به رسمیت شناختن کار روزنامه نگاران آزاد از سراسر جهان آغاز شد.

رده های جایزه.

کاوش دسته های زیر برای دیدن گذشته روری پک جوایز برندگان و نهایی.